Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky
platné od 1. prosince 2020


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikající fyzické osoby Bc. Lucie Solovjevové, se sídlem Vrbice - Vetlá, Roudnická 86, PSČ: 413 01, IČ: 09678760, zapsané v živnostenském rejstříku - spisová značka: ŽU/1342/2020 - Městský úřad Roudnice nad Labem (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
  má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

 • objednat se lze e-mailem, telefonicky, přes whatsapp nebo messanger.
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti - cca 2 týdny před plánovaným termínem focení
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů
 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 • viz. na webových stránkách v sekci Ceník.

Splatnost cen

 • cena za vybraný balíček je splatná v den focení
 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ

Realizace focení

 • dle vybraného balíčku se fotografování uskutečňuje, a to v exteriéru, u klientů doma či na zvoleném místě obou stran a v ateliéru.

Ateliérové focení

 • toto fotografování je vyhrazeno pouze pro focení balíčku boudoir či newborn.

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena vzájemnou dohodou mezi fotografem a klientem
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

Cestovné

 • pokud fotograf pojede na fotografování mimo Roudnice nad Labem, k ceně zvoleného balíčku účtuje cestovné 10Kč / km - počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla fotografa

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

 • náhledy fotografií se nezasílají, fotograf je vybírá sám dle svého uvážení a fotografického stylu, z toho důvodu je výsledný počet v rozmezí a ne pevně daný, cena je za balíček a ne za ks/Kč

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je do 2 týdnů od data fotografování
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

Předání fotografií

 • hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného balíčku ve formátu JPG v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.